Objednatel

Ineco s.r.o., Praha

Místo

ÚČOV Praha

Technologie

STL plynovod DN 125, instalace odvodnění

Kontakt

RNDr. Jiřele
222 312 609

Fotogalerie