• montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení.
 • zařízení pro spotřebu plynu spalováním.
 • zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynu.
 • zařízení pro rozvod plynu.
 • zařízení pro skladování a přepravu plynu.
 • zařízení pro výrobu a úpravu plynu.
 • zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice.
 • zařízení pro zkapalňování a odpařování plynu.

Další informace

Vodoinstalatérství, topenářství, vzduchotechnika

 • komplexní dodávky a rekonstrukce výměníkových a předávacích stanic
 • teplovzdušné vytápění objektů včetně rozvodů vzduchotechniky
 • výstavba topných rozvodů bezkanálovou technologií
 • výstavba a vyregulování otopných soustav
 • etážové a podlahové vytápění budov
 • rozvody pitné vody, ohřev a rozvod TUV

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 • stavby na klíč
 • rekonstrukce a opravy objektů
 • zakládání staveb a stavby základů pod technologická zařízení
 • zateplování a opravy fasád
 • sádrokartonové konstrukce, podhledy THERMEX
 • sanace vlhkých zdí systémy sanačních omítek a nátěrů
 • demoliční a výkopové práce včetně likvidace odpadů
 • veškeré stavební práce související s energetickými stavbami

Projektová činnost ve výstavbě

 • dokumentace pro zadání stavby
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • realizační projektová dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • energetické studie
 • návrh řešení systému získávání, dopravy a využití tepelné energie v souladu s energetickým auditem a požadavky zadavatele, včetně výběru nejvhodnějších technologických zařízení
 • stanovení nákladů na pořízení a provozování stavby, stanovení ekonomických efektů stavby, zejména návratnosti vložených investic
 • výpočty tepelných ztrát
 • hydraulické vyregulování otopných soustav
 • rozptylové a hlukové studie
 • požární zprávy

Servis, kontrolní a revizní činnost

 • servis automatických tlakových plynových, olejových a kombinovaných hořáků Dreizler, Weishaupt a Ray bez omezení výkonu
 • servis nízkotlakých stacionárních atmosférických kotlů
 • servis systémů BoSB ERAB
 • autorizované měření emisí
 • provádění odborných prohlídek kotelen
 • provádění revizí a kontrol plynových zařízení
 • přezkušování obsluhy plynových zařízení
 • zkoušky topičů nízkotlakých kotlů
 • vypracování místních provozních řádů a revizních knih plynových zařízení
 • provádění revizí a zkoušek středotlakých kotlů a tlakových nádob stabilních
 • vypracování pasportů kotlů a tlakových nádob

Zámečnictví

 • výroba a montáž ocelových konstrukcí
 • výroba a montáž netlakových zásobníků a nádrží
 • výroba a montáž parních rozdělovačů
 • výroba a montáž kombinovaných rozdělovačů a sběračů

Pojďte s námi spolupracovat!

V případě Vašeho bližšího zájmu o nabízená zařízení Vás rádi navštívíme a podáme Vám podrobnější informace či zpracujeme konkrétní nabídku – volejte, mailujte !